Knud Strand er en af Lillebælts små perler. Området ligger lidt nord for indløbet til Haderslev fjord og er en del af Haderslev Kommune. 

Der er 21 sommerhuse ved Knud Strand, som næsten alle har en formidabel udsigt over det pragtfulde Lillebælt.

Området har ikke status af sommerhusområde, men er stadig udlagt som landbrugsområde.

Herunder kan du finde

  • Strandens historie
  • Skrøner og historier
  • Omkringliggende gårde
  • Udflugter - til lands og til vands
  • Spisesteder
  • Kort og rutevejledninger

Historien

Udbygningen af området startede i 60’erne, hvor byfolkene navnlig fra Haderslev og Kolding fik bil og behov for et sted at køre hen. Det var den nærliggende gårdejer Duus, der først udlejede og senere solgte grundene til de nye tilflyttere. Det var i høj grad selvbyggere og flere af husene bærer stadig præg af det. Der opstod et tæt sammenhold bland naboerne og i 1962 blev der dannet en strandforening, som i 2012 kunne holde 50 års jubilæum.

Aktiviteterne var fiskeri, hjemmesløjd og afslapning, mens børnene spillede bold, legede gemme eller badede i det dejlige, lave vand. Alle havde båd og de særlige ”Thomsen” både, der var designet og produceret af en lokal var iøjnefaldende. Her var ikke flotte speedbåde med store motorer, men små både til lokalt fiskeri og en lille tur på bæltet. Den årlige maritime udflugt arrangeret af strandforeningen var kendt i området, når 20-30 både i samlet folk satte kursen mod en af de små øer eller nabostrande. 

Området er bestemt Sønderjysk. Før kommunesammenlægningen var Knud Strand en del af Christiansfeldt Kommune. Da Christiansfeldt kommune skulle slås sammen med Kolding kom den sønderjyske ånd frem og med udgangsspring i lokale initiativer, bl.a. i den nærliggende ”hovedby” Fjelstrup, blev Fjelstrup og omegn – herunder Knud Strand – udskilt og blev sammenlagt med Haderslev kommune.  De mange flagstænger og dialekten hos flere beboere understreger tilhørsforholdet til det sønderjyske.

Årets highlights er bl.a. den årlige Sankt Hans bål i juni og strandfesten i juli. Sankt Hans bålet er en fast tradition med båltaler, sange og salg af øl og vand. Og strandfesten med banko og efterfølgende fælles middag er også et must. Her dyrkes historierne, den gode samtale og fællesskabet.